X

IPM, ProduPress en Pebble Media lanceren met DaviD een unieke datasamenwerking; een nieuwe dynamiek binnen het Belgische digitale ecosysteem

Het digitale Belgische ecosysteem is in volle evolutie. De online reclamemarkt focust steeds meer op data en programmatic audience buying. Dit stimuleerde IPM, ProduPress en Pebble Media om een gezamenlijke marktplaats te ontwikkelen: DaviD.

DaviD is een acroniem dat staat voor “Digital Alliance on Valuable Inventory & Data” en is hierbij hét antwoord op GAFA waarbij Belgische publishers en regies de krachten bundelen. Via een centrale DMP (Data Management Platform) verzamelen en verrijken ze data, die heel nuttige informatie over doelgroepen oplevert. De samenwerking zorgt ervoor dat er schaal gecreëerd wordt die nodig is om reclameruimte op specifieke doelgroepen aan te kopen. Deze doelgroepen kunnen aangekocht worden via programmatic buying.  Dankzij de centrale DMP kunnen campagnes gericht getoond worden aan elke unieke surfer uit de geselecteerde doelgroep en is er volledige controle over repetitie en capping.

De lat wordt hoog gelegd bij dit project: de partners zetten in op een GDPR-compliant ecosysteem en hebben daarnaast een kwaliteitscharter uitgewerkt, dat vanaf dag 1 zal opgevolgd worden. Hierdoor kan elke planner zich focussen op de KPI’s van zijn of haar campagne.

Uniek is dat niet alleen de SSP, maar ook de DSP wordt aangeleverd door DaviD. “We kiezen bewust voor controle van onze systemen en willen niet afhankelijk zijn van één technologische partner”, aldus Koen Van Rhijn, CEO van Pebble Media, die samen met Henry Visart (IPM) en Michel Mabille (ProduPress) de drijvende krachten zijn binnen het steering committee van DaviD. “Dankzij deze controle kunnen we aan de agencies, trading desks en adverteerders betere diensten gaan verlenen. Bovendien kan dit snel en efficiënt met lokale support”.

Henry Visart vult aan: “de grote variëteit  aan titels is een sterke troef binnen deze samenwerking. We capteren data op nieuws content, maar ook op sport, auto, immo, vrouwen, culinaire en audiovisuele content”.

“Laten we niet vergeten dat het een sterk nationaal aanbod is”, voegt Michel Mabille nog toe. “Elke digitale planner, buyer en strateeg zal met dit product een meerwaarde kunnen creëren in zijn communicatiestrategie. Al onze titels samen staan garant voor een maandbereik van meer dan 70% van de Belgische surfpopulatie”.

In tijden van “fake news”, robots en ongepaste content, draagt het consortium transparantie hoog in haar vaandel, zowel naar de deelnemende partners, als naar de klanten toe. “De datasegmenten worden heel transparant opgebouwd en gedeeld met onze klanten”, aldus Pieter Jadoul, business strategy director bij Pebble Media en drijvende sales kracht achter DaviD (Pebble Media, IPM en ProduPress verzekeren de gezamenlijke verkoop van DaviD).

Via een uitgekiend remuneratiemodel wordt elke website en publisher vergoed voor zijn bijdrage binnen DaviD (in data en impressies).

In september wordt DaviD met al zijn details in een seminar aan de markt voorgesteld. Wie nu meer details wenst, kan contact opnemen met Pieter JadouL Hij zal u met plezier verderhelpen. Meer informatie op davidtrading.be en via sales@davidtrading.be.

Deze nieuwe Belgische marktplaats, verrijkt met data, is het resultaat van vele intensieve en interessante gesprekken en is een sterke opportuniteit voor ons digitale reclame ecosysteem, waarbij we verdere samenwerking met andere mediapartners ambiëren.

Contact of meer informatie :

ProduPress Advertising
Alexandre Metzgen – Yield & Trading Officer – ametzgen@produpress.be

Pebble Media
Pieter Jadoul- Business Strategy Director – pieter@pebblemedia.be

IPM
Claudia Poireau – Digital & Creative Crossmedia Sales Manager – claudia.poireau@ipmadvertising.be